Flygrädsla och hur du hanterar den

Flygrädsla är inget ovanligt och den tar sig ut i olika former och i olika hög grad. För vissa människor kan rädslan och obehaget medföra att det blir svårt när man ska jobba eller åka på semester.

I vårt nyhetsbrev v. 35 hade vi en tävling där man kunde vinna en interaktiv egenbehandling mot flygrädsla – FlygTrygg – från Fritidsresor. Tävlingen gick ut på att man berättade om sin egen eller en bekants flygrädsla. Efter att ha läst samtliga tävlingsbidrag är det tråkigt att flygrädslan hos de tävlande, eller hos de närstående till dem, i många fall påverkar hela semesterresan. Det kan påverka i form av ångest vid flygning eller att inte kunna resa till sitt drömresmål på grund av flygrädslan hos en familjemedlem.

Det fina är att oavsett om man är lite eller väldigt flygrädd så finns det hjälp att få. Möt Tom Johanssonwww.flygfobi.se som berättar mer om och ger råd gällande fenomenet flygrädsla.

Är flygrädsla medfött eller är det en händelse som utlöser att människor blir flygrädda?
Flygrädsla som sådan är inte medfödd. Få barn är flygrädda om det inte hänt något traumatiserande i deras liv. Händelser tillsammans med en sårbarhet eller tillfällig psykisk påfrestning kan vara utlösande. Uppväxt och hur vi lyckas hantera motgångar/konflikter spelar också roll och påverkar vår allmänna ångestnivå.

Är flygrädsla ofta kopplat till att man även har andra rädslor?
Inte alltid, men oftast.

Vad är det man är rädd för när man är flygrädd?
Det beror på vilken kategori man tillhör. Vissa är en blandning av båda typexempel. Man talar om Den Projicerande människan som innebär att man är rädd för katastrofen (faran är utanför) och man talar om Censurmänniskan som innebär att man är rädd för rädslan/rädslor (faran är inuti).

Väljer de flesta ofta att flyga ändå? Vad gör det i så fall för att tygla sin rädsla?
Det är väldigt individuellt. Många pressar sig och mår inte bra.

Finns det någon siffra på hur många som faktiskt avstår från att flyga?
Cirka 10% av befolkningen brukar man benämna som flygfobiker och de flyger inte alls. Men siffran kan vara större.

Vilket är det vanligaste tipset för att lära sig att hantera flygrädsla?
Finns inga quickfix, däremot mer eller mindre goda råd. Det beror på var personen befinner sig själv och vad han/hon är mottaglig för.

Hur går terapi för att bli av med eller lära sig att hantera sin flygrädsla till?
Hos oss är det en strukturerad korttidsterapi som bygger på fem steg. Ett typiskt upplägg är att vi träffas en gång i veckan under fem veckor där vi bl.a. använder oss av ett femstegsprogram för att medvetandegöra bakomliggande orsaker/låsningar. Vid starkare flygrädsla kan det behövas mer än fem samtal. Du kan komma att få läxor och hemuppgifter. Efter ett tag bekantar vi oss med flygplan, hur de fungerar, och gör en flygning tillsammans.

Hur lång tid tar det vanligtvis att kunna komma från nivån att inte våga flyga alls till att göra det trots rädsla?
Oftast 1 månad med vårt program.

Kan en flygrädd botas helt – eller lär man sig främst att hantera sin flygrädsla?
Många hamnar på samma ångestnivå som icke flygrädda personer, dvs det är inget man funderar kring som något problem. De flesta människor känner ju dock ett visst pirr inför start och turbulens, men det är ingen onormal rädsla eller fobi längre.

Går det att leva på att som terapeut bota flygrädda, är det en stor marknad?
Vi är ju flera som arbetar med detta i Sverige så det är en stor marknad. Sedan jobbar jag själv också mot flygbolag, kurser, föredrag etc.

Hur farligt är det att flyga?
Det är farligare att ta sig till flygplatsen än att flyga och det är 18 gånger större risk att dö i sitt eget hem, statistiskt sett.

Kommentera

Please rate*

Din email-adress kommer inte att publiceras. Var snäll och fyll i namn, email och en kommentar.